Banqus.pl - alternatywa dla zarabiających na wierzytelnościach.

27-02-2019 14:38
Banqus.pl - alternatywa dla zarabiających na wierzytelnościach.

W dobie internetu powstaje coraz więcej firm oferujących możliwości udziału w projektach finansowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Szczególnie dynamicznie rozwijają się portale, które oferują możliwości inwestycji w tzw. pożyczki, a ściślej mówiąc w wierzytelności wynikające z udzielonych pożyczek.

Mechanizm jest taki, że użytkownik może wybrać wierzytelność i dokonać jej zakupu, zaś zbywca - pierwotny wierzyciel gwarantuje mu określoną stopę zwrotu (%). Problem może pojawić się jednak wówczas, gdy dłużnik, a jest nim zazwyczaj konsument, nie będzie spłacał w ogóle pożyczki lub będzie to czynił nieterminowo.

Co prawda niektóre z portali za dodatkową gratyfikacją udzielają gwarancji dla zainwestowanych środków. Tak czy inaczej przy inwestycjach w pożyczki należy brać pod uwagę, że dłużnik może okazać się niewypłacalny. A co jeśliby odwrócić role i postawić w roli dłużnika podmiot z branży finansowej, czyli taki którego wypłacalność nie powinna budzić żadnych zastrzeżeń. W taką stronę poszedł portal Banqus.pl, na którym wystawiane są wierzytelności firm dochodzących roszczeń w stosunku do instytucji ubezpieczeniowych i finansowych.

 

Model biznesowy Banqus.pl zakłada więc minimalizację ryzyka poprzez przyjęcie tylko takich wierzytelności, które będą możliwe do skutecznego odzyskania w krótszej lub dłuższej perspektywie. Podmioty, które oferują wierzytelności na sprzedaż gwarantują określoną stopę zwrotu. Każda z wystawionych wierzytelności znajduje się na etapie postępowania sądowego i podmiot sprzedający pomimo przeniesienia wierzytelności zapewnia dalszą jej obsługę prawno-windykacyjną aż do czasu faktycznego jej spieniężenia. Określony jest również maksymalny termin zapadalności danej wierzytelności, którego przekroczenie obliguje pierwotnego wierzyciela do odkupu wierzytelności i rozliczenia się z kupującym. Użytkownik Banqus.pl może również wybrać udział w „Programie Ochrony Kupujących”, w ramach którego dodatkowej gwarancji udziela administrator platformy Banqus.pl