W co warto inwestować?

13-08-2019 14:17
W co warto inwestować?

To odwieczne pytanie zadajemy sobie nie tylko w duchu . Skoro już wiesz, że chcesz zainwestować, to teraz warto  dowiedzieć się, jak i gdzie ulokować pieniądze. Fundusze Inwestycyjne lub kryptowaluty? Niektóre oferty dostępne na rynku bywają bezpieczniejsze, jak np. obligacje skarbowe, giełdy papierów wartościowych. Warto wiedzieć, jaki poziom ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować i co zapewni Nam większe zyski. Odpowiemy Wam na najczęściej zadawane pytania - w co inwestować? Jak pomnożyć pieniądze?

Gdzie zainwestować pieniądze?

Sposobów na inwestowanie pieniędzy jest wiele. Jedne są mniej ryzykowne, inne bardziej. Pokażemy, w co najlepiej inwestować pieniądze.

ROR - rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Gdzieś musimy trzymać te nasze oszczędności. Rachunek oszczędnościowy daje stosunkowo niskie oprocentowanie. Niższe niż lokaty bankowe. Można korzystać z nich kiedy chce się inwestować pieniądze w dłuższym czasie i nie są one nam nie zbędne w danej chwili. Mamy do wyboru dwa rodzaje lokat. Lokatę krótkoterminową jak i długoterminową. Im lokata jest dłuższa, tym oprocentowanie większe.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne przeznaczone są dla osób, które chcą inwestować, ale nie potrafią jak profesjonaliści.

Robi to za Nich fundusz. Oczywiście za odpowiednią prowizję i opłatę. 


Zalety funduszy:

 • nie musisz posiadać wiedzy o inwestowaniu
 • przy dobrym wyborze funduszu, Twoje pieniądze obsługują profesjonaliści
 • zarabiasz więcej niż na lokacie
 • całość analizy wykonuje za Ciebie fundusz
 • bezpieczeństwo
 • zainwestować możesz nawet małe kwoty


Minusy funduszy:

 • decyzyjność jest po stronie funduszu
 • prowizje w zależności od rodzaju funduszu

Ile trzeba mieć pieniędzy, by zacząć inwestować?

Jeśli wybierzesz fundusz inwestycyjny, nie są potrzebne duże oszczędności, wystarczy nawet kilkaset złotych. Podobnie rzecz się ma w przypadku samodzielnego inwestowania na GPW. Na początek najwięcej powinno się zainwestować w siebie, przez poszerzanie wiedzy w tym obszarze.


Inwestowanie w Obligacje

Obligacje to papiery wartościowe, emitowane najczęściej przez gminy lub Skarb Państwa - te są najpopularniejsze. Wystawcy obligują się do ich wykupu w określonym czasie i w określonej cenie.

W podobny sposób można nabywać wierzytelności, które następnie obsługuje wyspecjalizowana firma. Takie wierzytelności możecie znaleźć na platformie banqus.pl.

Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych

Jeżeli liczymy na zyski rzędu około 2% -4%, to lokata jest wystarczająca . Jeśli zależy nam na większych pieniądzach i akceptujemy większe ryzyko utraty kapitału, możemy spróbować swoich sił na parkiecie giełdowym. Tu potrzeba wiedzy, determinacji i szczęścia . Na GPW możemy nabyć akcje i obligacje emitowane na polskim rynku. Na Giełdzie trzeba mieć specjalny rachunek maklerski, który otworzymy w banku.

Inwestowanie w Nieruchomości

Dysponując większym kapitałem, warto zainwestować w nieruchomości. Jest to bezpieczny sposób na inwestycje, oraz jest on w miarę stabilny. Tu jednak też pojawiają się czynniki ryzyka, choć przy dobrym wyborze nieruchomości jest to zdecydowanie najbezpieczniejsza forma inwestowania . 

Inwestowanie w waluty i kryptowaluty

Jedna z bardziej ryzykownych form inwestowania. Wszystko jest bezpieczne do czasu, co dobitnie pokazała nam sytuacja z frankiem szwajcarskim oraz z kryptowalutami. Przykład - ostatni upadek polskiej giełdy z kryptowalitami - ponad 100 mln złotych "wyparowało".

Kupno wierzytelności wobec banków i towarzystw ubezpieczeniowych to bardzo bezpieczna forma inwestowania.


Cesja wierzytelności jest umową cywilnoprawną, której skutkiem jest zmiana wierzyciela, czyli osoby, która będzie egzekwowała należność. Kwestię tę regulują art. 509 - 516 Kodeksu cywilnego.

Zobowiązanie względem wierzyciela muszą być ustalone termin i forma realizacji tego zobowiązania przez dłużnika.

Dług  jest obowiązkiem dłużnika do wywiązania się z zobowiązania. Zmiana wierzyciela jest możliwa bez zgody dłużnika chyba, że umowa między nimi przewiduje inaczej.

Dług może zostać sprzedany innemu podmiotowi - obowiązuje zasada, że istnieje możliwość zmiany wierzyciela bez zgody dłużnika, co wynika z art. 509 kodeksu cywilnego.

Zasady ogólne prawa zobowiązań mówią o tym, że nie można dokonać cesji wierzytelności jeżeli byłoby to:

 • sprzeczne z prawem - ograniczenia wprowadza ustawa, np. prawo do wynagrodzenia za pracę, odszkodowanie za szkodę na osobie, czy prawo pierwokupu lub dożywocia
 • zastrzeżeniem umownym - strony mogą zastrzec w umowie, aby nie doszło do zmiany wierzyciela; jest to sytuacja korzystna dla dłużnika
 • właściwością zobowiązania - najczęściej są związane z osobistym charakterem świadczenia, np. roszczenie o ochronę dóbr osobistych

Inwestowanie pieniędzy dla początkujących

Inwestycje o charakterze krótkoterminowym – w tym wypadku lokowanie pieniędzy trwa do 12 miesięcy. Zalicza się tutaj przede wszystkim krótkoterminowe lokaty, day trading giełdowy czy krótkoterminowe fundusze,

Inwestycje o charakterze długoterminowym – do tej kategorii zalicza się inwestowanie, które trwa powyżej 12 miesięcy. Przykładem tych inwestycji mogą być lokaty długoterminowe, obligacje czy inwestowanie w nieruchomości.

Inwestowanie z niskim poziomem ryzyka – oznacza możliwość zainwestowania swoich środków finansowych w podmioty, które posiadają bardzo niski poziom ryzyka powiązany z ich utratą; niski poziom utraty kapitału powiązany jest jednak z proporcjonalnie niskim poziomem zysków, a przykładem takiego inwestowania mogą być np. lokaty bankowe.

Inwestowanie z wysokim poziomem ryzyka – oznacza inwestycję w podmioty, które mają bardzo wysokie ryzyko utraty kapitału, jednak zyski wynikające z tego rodzaju inwestycji są proporcjonalnie dużo wyższe. Przykładem tego rodzaju inwestowania mogą być np. akcje lub kryptowaluty.

Wierzytelności towarzystw ubezpieczeniowych

Inwestowanie w wierzytelności to młode zjawisko, które zyskuje na popularności z racji stosunkowo dużej stopy zwrotu i dużego bezpieczeństwa. Ten model inwestowania i lokowania kapitału będzie się rozwijała,  jego znaczenie będzie wzrastać. Warto poznać tę formę inwestowania, ponieważ przy stosunkowo niskim wkładzie własnym dostajemy możliwość godziwego zarobku. Od razu dostajemy odpowiedz, w co zainwestować 20000 zł.

Odpowiedzmy sobie na pytanie: W co zainwestować 50000 zł?

Jedni mówią: "Inwestuj w złoto, tu nie trzeba się znać!". Ale czy aby na pewno?  Są pewniejsze formy inwestycji, np. kupno wierzytelności wobec towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak to wygląda w praktyce? Ubezpieczyciel zaniża kwotę odszkodowania poszkodowanemu. Profesjonalny podmiot wykupując taką wierzytelność od poszkodowanego, na drodze sądowej dochodzi odszkodowania pełnej wartości. Ten biznes jest stosunkowo pewny, gdyż nie jest on zależny od żadnych cykli koniunkturalnych ani sytuacji gospodarczej. Liczby nie kłamią! Przed dekadą było to 30 mld zł obsługiwanych wierzytelności, a teraz to prawie 50 mld złotych i to jeszcze nie koniec rozwoju inwestowania w wierzytelności.


Może obrać inną drogę inwestowania w wierzytelności ?


Za pośrednictwem funduszy sekurytyzacyjnych, czyli dedykowanych podmiotów powoływanych do profesjonalnej obsługi wierzytelności - takich jak sprzedawcy na platformie Banqus.pl. 

Wszystkie instrumenty finansowe objęte są kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego, zapewnia to bezpieczne inwestowanie i przejrzystość zasad.