Korzyści


Banqus oferuje możliwości zarabiania na wierzytelnościach, które wystawiają zewnętrzne podmioty specjalizujące się w dochodzeniu roszczeń w stosunku do instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Każdy podmiot nawiązujący współpracę z platformą Banqus jest poddawany starannej weryfikacji przede wszystkim pod kątem jakości oferowanych wierzytelności.
Sprzedający wierzytelność gwarantuje stały procent zysku od nabytej wierzytelności. Ponadto jeśli w ustalonym okresie nie uda się doprowadzić do skutecznego wyegzekwowania wierzytelności, to sprzedający gwarantuje jej odkup po cenie nominalnej powiększonej o ustalone odsetki. Dodatkowo kupujący może wybrać opcję uczestnictwa w „Programie Ochrony Kupujących - POK”. W jego ramach operator platformy Banqus udziela dodatkowej gwarancji - zobowiązania do odkupu wierzytelności w sytuacji, gdyby obowiązku tego nie wykonał sprzedający wierzytelność.Gwarancja zysku

Kupując wierzytelność po cenie niższej aniżeli jej wartość nominalna zyskujesz gwarancję określonego zysku nawet w przypadku wcześniejszego wykupu wierzytelności

Gwarancja wykupu

Kupując wierzytelności na platformie Banqus nie musisz obawiać, się o brak jej zapłaty przez dłużnika. Każdy Sprzedający udziela bowiem Gwarancji Wykupu poprzez zapłatę zainwestowanego kapitału oraz zysku przewidzianego w terminie inwestycji.

Program ochrony kupujących

Chcesz dodatkowo zabezpieczyć swoje środki? Skorzystaj z rozwiązania w którym gwarantem zainwestowanego kapitału jest Okeno S.A.

Zweryfikowani i znani dłużnicy

Wierzytelności dostępne na Banqus nie są anonimowe. To przede wszystkim wierzytelności wobec znanych na rynku instytucji finansowych, takich jak wiodące banki, czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Atrakcyjna stopa zwrotu

Banqus oferuje możliwość osiągnięcia stopy zwrotu nawet na poziomie 12% w skali roku, minimalizując przy tym ekspozycję na ryzyko.

Łatwość zawiązywania transakcji

Banqus to przede wszystkim nowoczesne rozwiązanie dające Ci możliwość inwestowania bez wychodzenia z domu. Dla Ciebie zbieramy w jednym miejscu informacje na temat wierzytelności, Sprzedających oraz Dłużników jakich oczekujesz do podjęcia decyzji o zakupie.