Polityka plików cookies

Polityka plików cookies Niniejsza polityka plików cookies dotyczy platformy internetowej Banqus działającej w domenie: https://banqus.pl, której Administratorem jest spółka Okeno Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100000 zł, wpłacony w całości, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000701615, NIP: 9462674708, REGON: 368625918;

Czym są pliki cookies (zwane również ciasteczkami) ? Pliki cookies – małe pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na urządzeniu końcowym (urządzeniu przenośnym, komputerze Użytkownika) w momencie przeglądania przez niego strony internetowej. W ten sposób strona www może na dłużej zapamiętać dowolne dane dotyczące Użytkownika, takie jak czynności i preferencje internauty. Przykładowo strona może zapamiętać nazwę Użytkownika, rozmiar czcionki, wybór wersji dla niedowidzących, język itp. Dzięki użyciu mechanizmu cookies Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji, za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Więcej informacji na temat ciasteczek można uzyskać w Wikipedii.

Z jakich plików cookies korzystamy? Platforma wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika jedynie podczas korzystania z Portalu. Pliki „Stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jak i w jakim celu używane są pliki cookies na platformie Banqus? 1. Spośród plików cookies można wyróżnić takie, które są niezbędne do korzystania z Platformy i wykorzystywane są, w celu: 1) Utrzymania sesji Użytkownika; 2) Zapisania stanu sesji Użytkownika; 3) Umożliwienia autoryzacji przy logowaniu; 4) Monitoringu dostępności usług. 2. Kolejna kategoria plików cookies, ułatwia korzystanie z Platformy, w następujący sposób: 1) poprzez poprawienie wydajności Platformy – (np. analizowanie jak Użytkownicy korzystają z Platformy poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, które odwiedza, czasu, jaki w nim spędzają oraz problemów, jakie w nim napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala Administratorowi poprawiać działanie Platformy.) 2) poprzez zapamiętanie danych i wyborów Użytkownika (np. brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie) 3) poprzez poprawienie funkcjonalności – (np. zapamiętanie ustawienia i wyborów Użytkownika, personalizowane ustawienia treści by dostarczyć Użytkownikowi jak najbardziej spersonalizowane treści i usługi). 4) poprzez dostarczanie treści reklamowych – wykorzystanie plików cookies ma na celu dostarczenie Użytkownikom reklam odpowiadających ich zainteresowaniom. 5) poprzez umożliwienie interakcji z Portalami społecznościowymi, 6) poprzez tworzenie statystyk poprzez gromadzenie i analizę danych demograficznych osób korzystających z Platformy (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie, liczbie osób odwiedzających) oraz statystyk przepływu Użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi; 7) poprzez zapamiętanie wyboru Użytkownika co do zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy; 8) poprzez przywrócenie sesji;

Czy pliki cookies są konieczne do korzystania ze strony internetowej? Aktywowanie plików cookies nie jest konieczne do funkcjonowania strony, a jedynie ułatwia Użytkownikom przeglądanie jej zawartości. Pliki cookies można zablokować lub usunąć, ale w takim wypadku niektóre elementy strony internetowej mogą nie funkcjonować prawidłowo.

Jak blokować i usuwać pliki cookies? Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Platformy mogą dokonać zmiany domyślnych ustawień przeglądarki. W ten sposób pliki cookies można blokować i usuwać, przy pomocy odpowiednich ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych (np. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera). Nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wskazówek jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania tam zainstalowanego. Tym niemniej w większości przypadków należy wybrać opcję Ustawienia lub Narzędzia i tam poszukiwać sekcji odpowiadającej za ustawienia plików cookies.

Czy udostępniamy dane osobowe osobom trzecim? 1. Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane są przez Administratora Platformy wyłącznie w celu administrowania Platformą z zastrzeżeniem pkt 2-5 poniżej.
2. Zbieramy informacje w celu analizy ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, w związku z czym informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Platformy na żądanie uprawnionych do tego organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
3. Niniejsza platforma korzysta z Google Analytics. Google Analytics jest to usługa analizy stron www. udostępniana przez Google LLC. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w pliku cookie dotyczące sposobu korzystania z platformy Banqus są przesyłane do serwerów kontrolowanych przez Google i tam zapisywane. Na zlecenie administratora tej strony firma Google będzie wykorzystywać te informacje, aby ocenić sposób, w jaki korzystają Państwo z platformy w celu sporządzenia statystyk, raportów o aktywności na stronie, a także realizacji innych usług związanych z analizą Użytkownika platformy przez Administratora. Zasady dotyczące tego jak Google Analytics zbiera i przetwarza dane, a także informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się pod linkiem: jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności „Google Analytics”, znajdują się pod linkiem: warunki korzystania z Google Analytics.
4. Niniejsza platforma dodatkowo używa funkcję remarketingu usług reklamowych online Google AdWords. Google Adwords umożliwia prezentowanie reklamy zgodnej z zainteresowaniami Użytkownika. Wyświetlanie reklamy zgodnej z Państwa oczekiwaniami, ma na celu stworzenie strony bardziej interesującej i odpowiadającej Państwa potrzebom. Google Adwords korzysta z mechanizmu plików cookies. Usługa działa w oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe. W ramach Google Adwords korzystamy w funkcji „podobni obiorcy”, która analizuje historię przeglądania witryn w sieci reklamowej w ciągu ostatnich 30 dni, a następnie wykorzystuje te informacje i treści przeglądane przez Użytkowników, by określić wspólne zainteresowania i cechy osób znajdujących się na liście remarketingowej Administratora. Na podstawie tych informacji Google Awords automatycznie wyszukuje nowych potencjalnych klientów, którzy mają zainteresowania i cechy takie, jak osoby z listy remarketingowej. Korzystając z narzędzi remarketingu oraz funkcji „podobni odbiorcy”, platforma nie gromadzi za pośrednictwem plików cookies danych osobowych Użytkowników takich jak imię, nazwisko, adres, a jedynie historię przeglądania. Tym samym Użytkownik pozostaje anonimowy. Każdy Użytkownik ma prawo zrezygnować ze śledzenia jego zachowań przez Google pod linkiem: https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCiFb7uANFbTTbQGtet0usnbnmupr9gb6cwhlMB4kgIk393nTp2RhSn7Hw9ScHbMgRLSLId50bZq9q2nLqLoXiVOv1LOrv3t8fBINlKgKgUsOGJZ1vc&hl=pl
Użytkownik może również zrezygnować z plików cookie dostawców zewnętrznych pod linkiem: Network Advertising Initiative.
5. Niniejsza platforma korzysta z funkcjonalności narzędzie Hotjar dostarczonego przez firmę Hotjar Ltd. Używając Hotjar możemy zbierać informacje na temat lokalizacji, systemu operacyjnego, czy rodzaju urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Możemy też monitorować oraz zapisywać zachowania Użytkownika na platformie takie jak: ruch kursora, przewijanie strony, nawigacja. Powyższe informacje wykorzystywane są do poprawienia użyteczności platformy. Narzędzie Hotjar pomaga nam zrozumieć Państwa zachowania w sposób anonimowy bez identyfikowania konkretnego Użytkownika.
Informacje na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajdują się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy . Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Hotjar pod linkiem: https://www.hotjar.com/opt-out


Więcej informacji na temat przechowywania przez nas Twoich danych znajduje się w Polityce prywatności.